Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Sprawdź czym możemy
Cię zaskoczyć

MULTIAGENCJA

ZABEZPIECZAMY

DOŁĄCZ DO NASZYCH GRUP OTWARTYCH W UBEZPIECZENIACH GRUPOWYCH WYBIERZ SAM CO POTRZEBUJESZ LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ
Firmy

Firmy

Auto

Auto

Majątek

Majątek

Życie / Zdrowie

Życie / Zdrowie

BUDOWLANE

Mając na uwadze potrzeby firm budowlanych na takie produkty jak:

 • 1. Gwarancje ubezpieczeniowe ‐ gwarancja wadium, gwarancja należytego wykonania kontraktu, gwarancja wad i usterek
 • 2. Flota pojazdów
 • 3. OC –odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywanych usług
 • 4. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlanych
 • 5. Ubezpieczenie grupowe pracownicze
Nasza firma stworzyła proste i pewne mechanizmy pozwalające na to by państwa pozytywnie zaskoczyć .
Tłumaczenia
Recykling pojazdów
Ubezpieczenia Komisowe (30 dni)
Agencja Celna
Tablice Tranztowe
Rejestracja Pojazdów
Gwarancja na Auto
Urząd Skarbowy
Radca Prawny
Truck Asistance
OC
Ubezpieczenie należności handlowych

TŁUMACZENIA


 


 • Wykonujemy wszelkie typy tłumaczeń: przysięgłe (uwierzytelnione), specjalistyczne, zwykłe i ustne we wszystkich językach.
 • Tłumaczymy dokumenty ze wszystkich dziedzin (technika, prawo, ekonomia, marketing itd.) oraz wszelkiego rodzaju (teksty biznesowe, reklamowe, strony internetowe, korespondencję ogólną itp.).
 • Dokumenty do tłumaczenia mogą państwo dostarczyć osobiście do biura, pocztą, emailem (skan) lub faksem.
   
WYCENA, WYDRUK, NAGRANIE NA PŁYTĘ CD BĄDŹ WYSŁANIE POCZTĄ
ELEKTRONICZNĄ LUB FAKSEM - NIEODPŁATNIE

RODZAJE TŁUMACZEŃ

Tłumaczenia przysięgłe są to tłumaczenia uwierzytelnione pieczęciami oraz podpisem
tłumacza przysięgłego.
1 strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków przetłumaczonego
tekstu ze spacjami, wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005
r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005,
poz. 131)

Tłumaczenia zwykłe:
Inne dokumenty nie wymagające uwierzytelnienia. 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia
zwykłego to 1600 znaków ze spacjami.
Tłumaczenie zwykłe to np. korespondencja, strony internetowe i inne teksty
niespecjalistyczne.

Tłumaczenia specjalistyczne:
Wszelkie dokumenty zawierające słownictwo techniczne, medyczne, prawnicze itp.
Cena tłumaczenia specjalistycznego - do indywidualnej wyceny.

Tłumaczenia ustne:
Różnego rodzaju spotkania, wizyty, szkolenia wymagające przekładu na żywo - do
indywidualnej wyceny.

Do pobrania:

-    umowa niemiecko-polska 

RECYKLING POJAZDÓW


O firmie

     Firma ECO-cars oferuje wprowadzającym, już od 2008r, podpisanie umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów co umożliwi wypełnienie ustawowego obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów na rok 2016. ECO-cars posiada wieloletnie doświadczenie w utrzymaniu sieci zbierania pojazdów a także w przygotowywaniu rocznych sprawozdań dla GIOŚ. W chwili obecnej obsługujemy ponad 1000 komisów samochodowych w kraju.

     Gwarantowana sieć zbierania pojazdów ECO- cars możliwa jest tylko dzięki temu, że zrzeszone podmioty na terenie całego kraju zajmujące się zbieraniem i demontażem pojazdów współpracują ze sobą na zasadzie PARTNERSTWA, a dzięki kooperacji z ostatecznymi recyklerami nasze partnerskie stacje demontażu pojazdów nie będą miały problemów z prawidłowym zagospodarowaniem odpadów a także z osiąganiem ustawowo wymaganych poziomów odzysku i recyklingu (tj. 95% i 85%)


ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ:
UBEZPIECZENIA KOMISOWE (30 dni)


ZABIERZ ZE SOBĄ LUB AKTYWUJ W RAZIE POTRZEBYDo pobrania:Umowa na obsługę Ubezpieczeń krótkoterminowych ‐30dni
AGENCJA CELNA

Pomagamy w przygotowaniu i opłaceniu akcyzy za samochody sprowadzane z za granicy. Za naszym pośrednictwem mogą Państwo w łatwy i szybki sposób dokonać wszelkich formalności - bez zbędnego i czasochłonnego chodzenia po urzędach.


Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257) samochody osobowe, zaliczane do wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej będą nadal objęte akcyzą. 
Od 1 maja 2004 r. akcyzie podlegają samochody osobowe nowe, jak i używane niezarejestrowane na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

Podatnikami akcyzy zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy są podmioty dokonujące
nabycia wewnątrzwspólnotowego, tj. przemieszczenia samochodu z terytorium państw członkowskich na terytorium kraju.

Podstawą opodatkowania, przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym (art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy), jest kwota jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić za samochód.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jako właściciel, nie później
jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

Podatnik dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest
zobowiązany po dokonaniu jego przywozu na terytorium kraju wypełnić następujące
procedury, związane z zapłatą należnej akcyzy:

- Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
indywidualnie, tj. na własne potrzeby lub na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej jest zobowiązany po dokonaniu przywozu tego samochodu na terytorium
kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie
5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz zapłacić akcyzę nie później niż
do chwili rejestracji samochodu w kraju. Podmiot ten otrzyma wydany przez właściwego
naczelnika urzędu celnego dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju.
Dokument ten będzie wymagany przy dokonaniu rejestracji samochodu zgodnie 
przepisami o ruchu drogowym.

- Podmiot prowadzący działalność w zakresie handlu samochodami będzie zobowiązany
zapłacić podatek akcyzowy od transakcji sprzedaży samochodów w kraju. Podmiot ten na
mocy art.82 ust. 1 ustawy ma obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż
i wykazać w tej fakturze kwotę akcyzy.
Import samochodu osobowego

Opodatkowaniu akcyzą podlega import samochodu osobowego, tj. jego przywóz 
terytorium państwa spoza Unii Europejskiej na terytorium kraju. Obowiązek podatkowy 
imporcie powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Podstawą opodatkowania akcyzą dla samochodu osobowego przy jego imporcie jest
wartość celna samochodu powiększona o należne cło. Podatnik dokonujący importu
samochodu jest zobowiązany do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu
celnym z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy.

Podatnik dokonujący importu samochodu jest zobowiązany do zapłaty akcyzy w terminie
i na warunkach określonych w przepisach prawa celnego dla należności celnych.
Stawki akcyzy

Stawki podatku akcyzowego na samochody uzależnione są od pojemności silnika oraz
wieku pojazdu. Zgodnie z przygotowanym projektem rozporządzenia w sprawie obniżek
stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych, na samochody osobowe o pojemności silnika
powyżej 2.000 cm3 stawka akcyzy wynosić będzie 13,6 %, na samochody pozostałe - 3,1%.

Progresja stawek będzie następowała dla samochodów starszych niż 2-letnie, co oznacza,
iż im starszy samochód, tym wyższa stawka akcyzy. Jednak stawka ta nie może
przekroczyć stawki akcyzy określonej w art. 75 ust. 1 ww. ustawy wynoszącej 65%.
Zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych /mienie przesiedleńcze/

Zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku
akcyzowego, zwalnia się od akcyzy przywóz przez osobę fizyczna, przybywającą na
terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu, samochodów
osobowych z terytorium innego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie spełnione zostały
następujące warunki:
- samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego osoby fizycznej,
- samochód ten służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu
w innym państwie członkowskim przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą
miejsca pobytu - spełnienie tego warunku powinno być potwierdzone stosownymi
dowodami, które należy przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu celnego,
- samochód nie zostanie odsprzedany, wynajęty lub wypożyczony przez okres 
12 
miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju
Zgodnie z regulacją zawartą w art. 25 ust. 2 ww. ustawy samochód osobowy może
zostać zwolniony od podatku akcyzowego, jeśli uzyskał zwolnienie od należności celnych
przywozowych na podstawie przepisów prawa celnego.

Zobacz średnie kursy walutTABLICE TRANZYTOWE
Zdobyte doświadczenie podczas wieloletniej działalności, a także wykwalifikowany i odpowiedzialny personel daje pewność, że każdy klient otrzyma profesjonalną i rzetelną obsługę. W ciągu ostatnich lat firma zdobyła zaufanie i cieszy się dobrą opinią wśród klientów. Od początku stawiamy na jeden cel – zadowolenie klienta. Jeśli szukają Państwo doświadczonej i zaufanej firmy, zachęcamy do współpracy.
REJESTRACJA POJAZDÓW

Oferujemy Państwu pomoc w rejestracji pojazdu w Urzędzie Miejskim i Starostwie powiatowym w Radomiu i nie tylko.

Do pobraniaUmowa kupna sprzedaży samochodu
 
GWARANCJE NA AUTOProgram Autoprotect Warranty
Gwarancje ma samochody używane

Nawet najbardziej nowoczesne samochody nie są niezawodne, choć ich producenci  stosują coraz bardziej zaawansowane technologie i materiały. To powoduje, że ceny części zamiennych są coraz wyższe, a tym samym koszty napraw samochodów rosną, będąc dotkliwie odczuwalne przez użytkowników. Kupując samochód używany trudno ocenić jego stan techniczny, stąd niepewność i ryzyko związane z jego prawidłowym i bezawaryjnym funkcjonowaniem w okresie eksploatacji. O ile awaria oświetlenia to małe wydatki o tyle awaria silnika lub skrzyni biegów z reguły wiąże się ze znacznymi kosztami.  


Aby chronić użytkowników w sytuacji wystąpienia awarii mechanicznej pojazdu, która ze względu na wiek samochodu nie może już być usunięta w ramach gwarancji producenta, stworzony został Program Autoprotect Warranty. 


 Właśnie w przypadku awarii pojazdu - w ramach Programu Autoprotect Warranty - pokrywane są koszty jego naprawy, obejmujące zarówno koszt części zamiennych jak też robocizny. Dzięki przygotowanemu przez nas ubezpieczeniu, możesz poczuć się tak samo jak posiadacz samochodu objętego gwarancją producenta. 


 Dodatkowo każdy użytkownik pojazdu objętego Programem Autoprotect Warranty, otrzymuje pomoc assistance, gwarantującą bezpłatną naprawę na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego realizowaną przez światowego lidera usług assistance - Mondial Assistance. 


 

Cechy programu:

Oferta dotyczy samochodów do 12 roku eksploatacji i z przebiegiem nie większym niż 200 000 km (wskazanie drogomierza).
Dostępne zakresy ochrony: 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy.
Ochroną objęte są szkody zaistniałe na terytorium krajów Unii Europejskiej oraz EFTA.
Całodobowa pomoc Assistance przez 365 dni w roku udzielana na terytorium Unii Europejskiej oraz EFTA.
Ochrona udzielana od pierwszej godziny.
Brak limitu kilometrów.
Ubezpieczenie pokrywa koszt robocizny oraz oryginalnych części zamiennych.
Ubezpieczenie może zostać przeniesione na nowego nabywcę pojazdu

 

 
URZĄD SKARBOWY


img


Kto i kiedy składa informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu VAT-23

Do składania informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu zobowiązani są podatnicy, o których mowa w art. 15 - a więc osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą oraz podmioty niebędące wyżej wymienionymi podatnikami, które zarejestrowane są jako podatnicy VAT UE, dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu bądź innego środka transportu. Jeśli przedmiotem nabycia jest nowy środek transportu, nabywcami mogą być również inne podmioty, niezaliczające się do żadnej z powyższych grup.

Informację VAT-23, podobnie jak i większość deklaracji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych, składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu - a więc w przypadku nabycia środka transportu miejsce, w którym pojazd znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu.

Należy pamiętać, że omawianą deklarację nabywca powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku, czyli z chwilą odebrania środka transportu (ale nie później niż z chwilą wystawienia faktury przez kontrahenta). Podatnicy są też zobowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczenia i wpłacenia podatku z tytułu nabycia środka transportu, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium RP lub jeżeli nie podlega rejestracji,  jest używany na terytorium kraju.

Do pobrania:

RADCA PRAWNY

Usługa dostępna wyłącznie dla klientów Hurtowni Ubezpieczeń po skontaktowaniu się z opiekunem.
TRUCK ASISTANCE
www.polskafloat.pl
OC PRZEWOŹNIKA
SPEDYTORA, CARGO ORAZ KABOTAŻOC FIRM TRANSPORTOWYCH
OC ZA POWIERZONE MIENIE


Zapewnia bezpieczeństwo sprzedaży z odroczonym terminem płatności prowadzonej z partnerami krajowymi i europejskimi (z wyjątkiem Ukrainy, Białorusi i Rosji). Daje możliwość ubezpieczenia pojedynczych kontrahentów. Proste i czytelne procedury umożliwiają szybkie zawarcie umowy ubezpieczenia.

 • umożliwiamy ubezpieczenie wszystkich należności krajowych i eksportowych lub tylko wybranych przez Państwa kontrahentów
 • przeprowadzamy rzetelną ocenę wiarygodności handlowej każdego kontrahenta
 • proponujemy najniższą na rynku składkę ubezpieczeniową
 • składka jest jedynym kosztem ubezpieczenia, bez dodatkowych opłat oceniamy kontrahentów i windykujemy ubezpieczone należności
 • wypłacamy odszkodowanie w przypadku nieotrzymania płatności za towary lub usługi
 • wypłata odszkodowania nie powoduje zwiększenia składki
 • wypłacamy każdą, nawet najmniejszą kwotę odszkodowania

FORMATKA NA AUTO

DANE WŁAŚCICIELA

ADRES

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA / UŻYTKOWNIKA

ADRES

DANE POJAZDU

DANE POJAZDU DO AC

ZIELONA KARTA  
ASS  

Skontaktuj się z profesjonalista

Kobieta w golfie

FORMATKA NA ŻYCIE / ZDROWIE

NASZE GRUPY OTWARTE

SUPER GRUPA

Zbiorowe Ubezpieczenie
na Życie z Opcją Funduszy
CZYTAJ WIĘCEJ

AXA Optymalny Wybór

OPTYMALNY WYBÓR
Axa proponuje 5 wariantów ze składkami od 33 zł.
Do grupy AXY[...]
CZYTAJ WIĘCEJ

Allianz Bezpieczne Życie

Allianz oferuje 9 wariantów
w 2 wersjach sum ubezpieczenia
ze składkami od 41 zł.
Allianz przyjmie osoby
aż do ukończenia 69 [...]
CZYTAJ WIĘCEJ

Warta dla Ciebie i Rodziny

Warta proponuje aż
40 różnych kombinacji. Składki
zaczynają się od 33 zł.
Do grupy Warty mogą przystąpić
osoby do 67 r[...]
CZYTAJ WIĘCEJ

GENERALI Program GO SSK

Generali ma dla Państwa
7 wariantów ze składkami od 38 zł.
Do Grupy Generali mogą przystąpić
osoby w wieku do 65 lat
CZYTAJ WIĘCEJ
ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE, SKORZYSTAJ Z NAJLEPSZYCH KLINIK
Logotypy multiagencja
ZAPYTAJ O INNE OPCJE LUB DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ
Sprawdź czym możemy
Cię zaskoczyć!
Ikony 3D

Współpraca

Wyślij zapytanie

KONTAKT
Mapa
CENTRALA
Hurtownia Ubezpieczeń
ul. 25 Czerwca 11
26-600 Radom
biuro@hurtubezpieczen.pl

Sekretariat
48 362 14 15
Fax: 48 362 14 15

Dział ubezpieczeń:
Tomasz Wiktorzak
Specjalista ds. ubezpieczeń
t.wiktorzak@hurtubezpieczen.pl

Agencja celna:
Tomasz Wiktorzak
t.wiktorzak@hurtubezpieczen.pl
KONTAKT Z PROFESJONALISTĄ
Jedlińsk 26-660, Warszawska 10, tel. 721 300 003
Przytyk 26-650, Warszawska 12, tel. 668 679 793
Radom 26-600, Warszawska 172, tel. 665 195 065
Starachowice 27-200, Piłsudskiego 64, tel. 665 275 400
Grójec 05-600, Piłsudskiego 51, tel. 603 770 161
Gdynia 81-391, Świętojańska 33-35/18, tel. 665 10 50 06
Świecie 86-100, Bydgoska 1, tel. 504 953 898
Bydgoszcz 85-796, Daleka 9, tel. 500 599 467
Radom 26-600, Grenadierów 7/9. tel. 504 116 719
FORMULARZ KONTAKTOWY
JEŚLI MACIE PAŃSTWO JAKIEŚ PYTANIA PROSIMY O OFERTĘ PROSIMY WYPEŁNIĆ PONIŻSZY FORMULARZ:
WYŚLIJ
MOGĄ BYĆ PEWNI ŻE W JAK NAJSZYBSZYM CZASIE KTÓRYŚ
Z NASZYCH KONSULTANTÓW SIĘ Z PAŃSTWEM SKONTAKTUJE.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY